Over ons

Sinds enkele jaren maken Sdu en Indicator beide deel uit van ELS (Editions Lefebvre Sarrut), een van de grootste Franse uitgeefconcerns op de markt van juridische vakinformatie en opleidingen. Dit sterke internationale netwerk helpt onze positie verder uit te bouwen. Sdu en Indicator vertalen beide wet- en regelgeving naar de praktijk van alledag. Beide met een focus op juridische en fiscale vakinformatie en advies. Indicator vindt haar oorsprong in het geven van korte, kernachtige adviezen die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Sdu heeft twee eeuwen expertise en ervaring en is van een traditionele uitgeverij een multimediale leverancier van vakinformatie geworden. Waar Indicator de taal van de ondernemer feilloos kent, begeeft Sdu zich meer op het terrein van de (fiscaal) professional. Beide krachten worden gebundeld in het nieuwe Fiscaal en Meer.

De adviezen in Fiscaal en Meer voldoen steeds aan dezelfde basisprincipes: kort en kernachtig, in heldere en duidelijke taal geschreven en direct toepasbaar in de praktijk. Geen grootse theorieën, maar to the point-adviezen gefilterd uit een overvloed van informatie, veranderende wetgeving, rechtspraak, praktijkgevallen en wetenschappelijk onderzoek.

De redacteuren die deze adviezen brengen, zijn stuk voor stuk vakspecialisten. Een netwerk van externe contacten, ook bestaande uit specialisten werkzaam in verschillende bedrijfstakken en in verschillende functies, garandeert dat de adviezen steeds inspelen op en aangepast zijn aan de meest actuele situaties.

Sdu

Sdu voorziet juristen, fiscalisten, beleidsmakers, handhavers en andere juridische professionals van actuele informatie over wet- en regelgeving.
Voor meer informatie over al onze producten: www.sdu.nl

Indicator

Indicator staat al sinds 1990 garant voor onafhankelijk fiscaal, sociaalrechtelijk, financieel en juridisch advies.
Voor meer informatie over al onze producten: www.indicator.nl