Nieuws toegevoegd op 19.09.2018

Laatste nieuws

Prinsjesdag 2018 - Belastingplan btw

Op 18 september heeft het kabinet-Rutte III de miljoenennota gepresenteerd. Door middel van een aantal nieuwsflitsen informeren we u over de onderwerpen die voor ondernemers van belang zijn. In deze nieuwsflits aandacht voor het Belastingplan 2019 v.w.b. de btw.

Verhogen verlaagde btw-tarief

Het verlaagde btw-tarief wordt vanaf 1 januari 2019 verhoogd van 6 naar 9%. Er wordt geen aanvullende wetgeving opgenomen voor de overgangssituaties rondom de tariefswijziging. In de praktijk betekent dit namelijk dat ondernemers voor het vaststellen van het btw-tarief, kunnen aansluiten bij het reguliere moment van verschuldigdheid. De Belastingdienst zal daarom niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden.

Verruimen Nederlandse sportvrijstelling

De vrijstelling wordt per 1 januari 2019 verruimd tot niet-leden. Diensten van sportorganisaties aan hun leden waren in principe al vrijgesteld van btw. Na invoering van de maatregel kwalificeert de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties voortaan als een btw-vrijgestelde activiteit, waarmee het recht op aftrek van voorbelasting vervalt. Dit raakt vooral gemeenten en sportverenigingen/-stichtingen.

Digitale diensten in andere EU-landen

Om kleine ondernemers tegemoet te komen, is voor de verkoop van grensoverschrijdende digitale diensten voortaan de btw verschuldigd in de lidstaat van de ondernemer en naar het daar geldend tarief. Voorwaarde is dat de ondernemer is gevestigd in één lidstaat en de jaarlijkse omzet voor digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen maximaal € 10.000,- bedraagt.

Factureringsregels vestigingsland

Bij facturering voor digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen mag de ondernemer de factureringsregels toepassen van het land waarin hij is geregistreerd voor de MOSS.

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)

In 2020 komt er een nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) voor alle ondernemers, ongeacht de rechtsvorm. Bij een omzet tot maximaal € 20.000,- (excl. btw) per kalenderjaar kan een ondernemer kiezen voor vrijstelling van btw. Hij brengt dan geen btw in rekening aan zijn afnemers en kan de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen niet in aftrek brengen.

Ontheffing aangifte en administratieve verplichtingen

Ondernemers die voor toepassing van de nieuwe KOR kiezen, zijn als hoofdregel ontheven van het doen van btw-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen met betrekking tot de door hen verrichte goederenleveringen en diensten in Nederland. Dit geldt ook voor intracommunautaire leveringen die deze ondernemers vanuit Nederland verrichten. Wel gelden er administratieve verplichtingen en kan de KOR-ondernemer btw verschuldigd zijn en btw-aangifte moeten doen als de heffing van btw naar hem is verlegd, bijvoorbeeld omdat de leverancier niet in Nederland is gevestigd.

Jaaraangifte

Met de afschaffing van de huidige KOR vervalt ook het huidige beleid van de Belastingdienst om onder voorwaarden het doen van jaaraangifte voor de btw toe te staan.

Herziening

Ondernemers die opteren voor de nieuwe KOR, kunnen bij het ingaan van die vrijstelling te maken krijgen met een herziening van de eerder in aftrek gebrachte voorbelasting met betrekking tot investeringsgoederen. De herzieningsregeling zal op dit punt worden aangevuld, zodat bij een sfeerovergang herziening achterwege blijft onder een grensbedrag van € 500,-.

© Indicator BV • Schootense Dreef 31 • 5708 HZ Helmond • KvK-nummer: 17085336 • Tel.: 0492 - 59 31 31 • Fax: 040 - 711 17 00 • www.indicator.nlklantenservice@indicator.nl