Algemeen, IB, btw

< Terug

Document geactualiseerd/toegevoegd: 23.09.2019

Thema: Koop, verkoop en ontbinding

Berekening goodwill

Goodwill is de gekapitaliseerde waarde van de nettowinst zonder ondernemersbeloning, de bestemming, het klantenbestand, etc. Deze waarde laat zich echter niet in een formule vatten. Het berekenen van goodwill is deels een gevoelszaak.

Als uitgangspunt voor het berekenen van de goodwill wordt vaak de overwinst genomen. Deze wordt bepaald op basis van een gewogen gemiddelde van de winst van de afgelopen jaren. Vervolgens wordt dit gecorrigeerd met de ondernemersbeloning, de rente op het eigen vermogen en de overige winstcorrecties.

Deze tool berekent de goodwill op basis van het gewogen gemiddelde van de jaarwinst van de afgelopen drie jaar. De overwinst vermenigvuldigd met een factor twee à zes geeft een indicatie van de goodwill. De uiteindelijke vermenigvuldigingsfactor wordt bepaald door de winstverwachting, de uitkomst van de onderhandelingen en de overige factoren.

© Indicator BV • Schootense Dreef 31 • 5708 HZ Helmond • KvK-nummer: 17085336 • Tel.: 0492 - 59 31 31 • Fax: 040 - 711 17 00 • www.indicator.nlklantenservice@indicator.nl