Checklists IB en Vpb

 •  

  Deponeringsplicht jaarrekening

   

  Deze tool controleert of een bepaalde organisatie een jaarrekening moet deponeren.

  Meer ... Open
 •  

  Dieetkosten

   

  Deze tool bepaalt de hoogte van een mogelijke aftrek van dieetkosten. Via een aantal vragen wordt het eindbedrag bepaald.

  Meer ... Open
 •  

  Fiscale eenheid

   

  Deze checklist controleert of aan de voorwaarden is voldaan voor het aangaan van een fiscale eenheid.

  Meer ... Open
 •  

  Gegevens aangifte inkomstenbelasting

   

  Deze checklist helpt bij het controleren op compleetheid van de benodigde informatie om een inkomstenbelasting aangifte te kunnen doen.

  Meer ... Open
 •  

  Gegevens aangifte inkomstenbelasting ondernemers

   

  Deze checklist controleert de compleetheid van de gegevens benodigd om een belastingaangifte te kunnen doen voor ondernemers.

  Meer ... Open