Cijfers & Regelingen

Overzichten

1 Inkomstenbelasting algemeen

1.1 Algemeen (art. 1.1 t/m 1.4 en 2.1 Wet IB 2001)

1.1.1 Belastingplichtigen (art. 2.1 Wet IB 2001)

Inkomstenbelasting wordt geheven:
  • van natuurlijke personen die in Nederland wonen (binnenlandse belastingplichtigen)
  • en van natuurlijke personen die niet in Nederland wonen, maar wel binnenlands inkomen genieten (b...