Erven & Schenken

Erven & Schenken

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?

Als men het heeft over erfrechten, erfbelasting en schenkbelasting, zal ook steeds aan de orde komen of u gehuwd bent in gemeenschap van goederen, beperkte gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. En als dat laatste het geval is, hoe zien die huwelijkse voorwaarden er dan uit? Wat is daarin wel geregeld en wat niet?
U vraagt zich misschien af wat dat met uw vermogen en met uw erfenis te maken heeft. Heel veel! Het erfrecht bepaalt wie uw erfgenamen zijn en vhoor welk gedeelte zij...