Erven & Schenken

Uw schenking fiscaal en juridisch

1. Waarom schenken?

Fiscaal gunstig

Door splitsing van het vermogen tijdens leven kunnen de nadelige gevolgen van het op­lopende tarief van de erf- en schenkbelasting zo veel mogelijk worden vermeden. Hoe hoger de waarde van de nalatenschap (de erfenis), des te meer erfbelasting er immers door de kinderen moet worden betaald. Door het inzetten van de jaarlijks fiscaal vrijgestelde bedragen zoals deze gelden voor de schenkbelasting, kan er fors erf- en schenkbelasting worden bespaard. Aan de hand van onderstaande voorbeelden kunt u zien hoe dit effect gunstig werkt.