Erven & Schenken

Het ondernemerstestament

1. Uw erfgenamen

1.1. U heeft geen testament

1.1.1. Wettelijke erfgenamen

Als u nooit een testament op laat maken, regelt bij overlijden de wet precies wie uw erfgenamen zijn en voor welke delen zij erven. Dit wordt ook ‘versterferfrecht’ genoemd.
De wet kent vier groepen erfgenamen die achtereenvolgens erven uit de nalatenschap van de...