Financiële planning

Vermogenstips

Introductie

U heeft in de loop der jaren met veel inspanning een klein of groot vermogen opgebouwd. Dan zou u zich van tijd tot tijd eens moeten afvragen wat er met dit vermogen gebeurt na uw overlijden.
Als u nooit een testament op laat maken, regelt de wet bij overlijden precies wie uw erfgenamen zijn en wat zij erven. Ook staat vast hoeveel erfbelasting (successierechten) uw erfgenamen dan moeten betalen over de nalatenschap. Deze regeling is met ingang van 1 januari 2010 door een herziening van de Successiewet ingrijpend gewijzigd. De hele overgang van uw vermogen naar uw erfgenamen staat dus wettelijk vast.
Maar wilt u het wel op die manier geregeld hebben? Het k...