BV & DGA

Geld uit een BV halen

Deel 1 Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend­belasting

Hoofdstuk 1: Begrip

Systematiek IB, wat komt er in de belastingbox?

Sinds 1 januari 2001 kent Nederland een geheel vernieuwde inkomstenbelasting. Deze belasting, de Wet inkomsten­belasting 2001 - ook bekend als de ‘Wet IB 2001’ - is in de plaats gekomen van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de vermogensbelasting 1964.
De Wet IB 2001 is dus alweer 16 jaar van kracht. Het nieuwe is er inmiddels wel zo’n beetje af, en de wet is sinds...