BV & DGA

De DGA en zijn BV

1 Inleiding

Veel ondernemers komen vroeg of laat voor de vraag te staan of zij hun onderneming gaan uitoefenen (of voortzetten) in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv). Een bv is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de bv juridisch gezien een zelfstandig drager is van rechten en plichten. Net als een mens dus. Toch is het ondernemen met een bv heel anders dan dat iemand ‘voor zichzelf begint’, anders gezegd, een persoonlijke onderneming start.
Bij een bv moet namelijk een onderscheid worden gemaakt tussen de kapitaalverschaffers (aandeelhouders) en degenen die de onderneming daadwerkelijk uitoefenen (het bestuur van de bv). Belangrijk daarbij is dat niet de aandeelhouders aansprakelijk zijn maar de bv. Dat is anders bij...