Partner, kinderen

De familiebank, lenen binnen de familie

1. Algemene regels van de schenk- en erfbelasting

1.1. Algemene regels schenkbelasting

1.1.1. Algemeen

Als u een schenking doet, kan daarover schenkbelasting zijn verschuldigd. Bovendien kan die schenking gevolgen hebben voor uw erfenis. Voor de schenkbelasting gelden er vrijstellingen. Als u meer schenkt dan die vrijstellingen hoog zijn, moet de ontvanger van de schenking daarover schenkbelasting betalen. In geval van schenking aan uw kinderen mag u elk jaar ...