Partner, kinderen

Echtscheiding

1 Relatierecht, enkele civielrechtelijke regels

1.1 Inleiding

Het huwelijk is niet (meer) de enige vorm waarmee mensen zich in hun samenleving formeel binden. De keuze voor de term relatierecht is dan ook bewust. Er bestaan vele vormen van samenleving en dat maakt de materie van het relatierecht complex.
De Directie Wetgeving van het ministerie van Justitie heeft aan de Universiteit van Groningen en de Vrije Universiteit van Amsterdam opdracht verleend tot het verrichten van onderzoek naar de materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting ...