Toelichting

Hoofdstuk 1

Inleiding

1. Algemeen

S 10
Rechtsgronden In Nederland wordt erf- en schenkbelasting geheven. De heffing van erfbelasting is aan de orde als iemand komt te overlijden. De bezittingen van een erflater gaan door zijn overlijden over op een ander, de verkrijger. De verkrijger verrijkt dus, maar betaalt daarover geen inkomstenbelasting of een vergelijkbare...